НОВИНИ

TV КАНАЛИ

Добави в любими

Програмата на РТР-Планета

 • 05.35Игрален филм
 • 07.05Игрален филм
 • 08.35Таврида
 • 10.10Игрален филм
 • 13.15"Сам на себе си режисьор"
 • 13.55"Смехопанорама"
 • 14.20Вести-Москва
 • 15.00Вести
 • 15.15"Русия, моя любов"
 • 15.45"Смехът е разрешен"
 • 18.00Вести
 • 18.15"Верни на клетвата"
 • 19.00"Пешком..."
 • 19.30"Повече от любов"
 • 20.15"Абсолютният слух"
 • 20.55Игрален филм
 • 00.00Вести
 • 01.00Игрален филм
 • 04.30Игрален филм