Час по България

Научно-популярно патриотично предаване за история и култура. Водещ - доц. д-р Пламен Павлов.

В актуална дискусия се разглеждат значими теми от българската история, археология, етнология, литература, изкуство. Целта е да се покаже мястото на България в европейската и световната история и култура, да се популяризират миналото и перспективите пред българската нация у нас и в чужбина, връзките на България с другите народи.

Предаването включва разговор с гости в студиото, най-често изтъкнати български учени, историци, археолози, музейни специалисти, писатели, художници, журналисти, краеведи и т.н. както и въпроси и мнения на зрители в пряк ефир. Всяко предаване по подходящ начин се онагледява с видеоматериали, снимки, карти, схеми и друг илюстративен материал, свързан с обсъжданата тема.

"Час по България" информира зрителите за научни конференции, представяния на книги, изложби, конкурси, публикации в научния печат и медиите в България и чужбина.

Контакт, e-mail: chas_po_bg@skat.bg

ИЗБРАНО