Криминални писатели се превръщат в детективи по C+I