БНТ СвятПетък 26.05
 Петък, 26 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Знаете ли, че…
06.00 Денят започва сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.00 Открито с Валя Ахчиева
11.30 Европейски маршрути
11.45 Потребителската кошница
11.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.35 Време за губене /БНТ 2 Пловдив/п/
14.05 Бразди /п/
14.35 Денят започва с Култура /п/
15.50 Малки истории /п/
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 София/
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня коментарно предаване
19.45 Малки истории /п/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Концерт на Алфина Скорца /Италия/ Международен джаз фестивал Банско 2016
23.05 Светът е 7
23.35 По света и у нас
23.50 Зелена светлина
23.55 Открито с Валя Ахчиева /п/
00.30 Още от деня коментарно предаване /п/
01.40 Местно време /БНТ 2 София/п/
02.10 България днес информационен блок /п/
03.40 Потребителската кошница /п/
03.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на деня
03.55 Панорама с Бойко Василев /п/
04.55 Ципокрилите насекоми - осите научнопопулярен филм