Канал3Четвъртък 18.01
 Четвъртък, 18 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

06.00 "Кухнята на Звездев"/п/
06.30 "Всяка сутрин" - сутрешен блок
09.00 "Парламентът на живо"
11.45 Топ Шоп
12.00 НОВИНИ
12.15 Телемаркет
12.20 "Парламентът на живо"
13.00 НОВИНИ
13.15 "Парламентът на живо"
13.45 Телемаркет
14.00 НОВИНИ
14.30 "Кухнята на Звездев"
15.00 НОВИНИ
15.15 Топ шоп
15.30 "Всеки следобед" с Криси"
17.00 НОВИНИ
17.25 Телемаркет
17.30 "Имате думата"
18.00 НОВИНИ Централна емисия
18.45 "Денят на живо"
19.45 Патарински Live
20.00 "Спорт в обектива"
21.00 НОВИНИ
21.45 Патарински Live п/
22.00 "Денят на живо"/п/
23.00 "Спорт в обектива"/п/
00.00 НОВИНИ/п/
00.30 "Всеки следобед с Криси" /п/
02.00 07:00 - Повторения