Референдум

Публицистично шоу, предаване – експеримент.
Продуцент и автор - Роберт Ковачев (до 21 май 2018 г.), водещ - Добрина Чешмеджиева.
Режисьор: Дамян Серкеджиев.

Телевизията ще вземе инициативата от политиците и ще покаже общественото мнение по важните проблеми на България. Ще научаваме какво е то не веднъж на 4 години, а всеки вторник след централната емисия на „По света и нас”.

В рамките на час и под формата на публицистично шоу, предаването ще разработва основните теми от обществения дневен ред и ще представя гледните точки към тях в условие на реално състезание. Темите могат да са както от политическата действителност, така и от социалната, икономическата или културната сфера – стига да са достатъчно значими и при наличието на две конкретно оформили се противоположни тези в публичното пространство.

Сблъсъкът на идеи ще се оценява на момента чрез директно гласуване. То се осъществява от Голямо жури – съставено от определена част от публиката в залата и от подбрана зрителска аудитория пред екрана, които са формирани на базата на представителна за страната социологическа извадка. Извадката ще отговаря на определени изисквания: възраст, пол, образование, жители на малки и големи градове и т.н., според структурата на българското общество, която показват данните на Националния статистически институт.

„Алфа Рисърч” е социологическата агенция, която ще партнира на БНТ в изготвянето на извадката. Основните гости са двама, придружени от своя щаб, който също ще може да участва в дебата. Освен публиката от Голямото жури, в залата ще присъстват и поддръжници на двете спорещи страни.

Предаването ще бъде разделено на два кръга, след които ще протича гласуването на Голямото жури. В първия кръг ще се излагат тезите и основните аргументи на опонентите, чрез които те влизат в спора. Вторият кръг ще протича в конкретизиране на тезите чрез обсъждане на конкретен казус по темата. Целта е да се види доколко двете тези могат да се приложат в частно измерение и от общата постановка да се намери решение по конкретен проблем.

Референдум е интерактивно предаване. В реално време зрителите ще виждат резултата от гласуването на Голямото жури, както и графики на разбивки по пол и възраст. Зрителите също ще могат да гласуват по темата на диспута и по предложени теми за следващи предавания. Графиките и интерактивното обслужване са на IMS.

Крайният резултат от гласуването ще води до победа на една конкретна теза, утвърдена от хората, от чиито данъци се финансират политическите и социални мероприятия и които в крайна сметка са потребителите на политическите действия. Така на практика по най-пиковите теми, вълнуващи гражданското общество, ще се състои един телевизионен мини-референдум!

Фейсбук: facebook.com/referendumbnt

От 30 септември 2008 г. по Канал 1 (БНТ1).

До 2 август 2011 г. - сезон III.
От 13 септември 2011 г. до 24 юли 2012 г. - сезон IV.
От 18 септември 2012 г. до 30 юли 2013 г. - сезон V.
От 17 септември до 17 декември 2013 г., от 14 януари до 10 юни 2014 г. и от 8 до 29 юли 2014 г. - сезон VI.
От 9 септември до 16 декември 2014 г. и от 13 януари до 28 юли 2015 г. - сезон VII.
От 8 септември до 15 декември 2015 г., от 12 януари до 7 юни 2016 и от 28 юни до 26 юли 2016 г. - сезон VIII.
От 13 септември 2016 г. до 11 юли и на 25 юли 2017 г. - сезон IX.
От 19 септември до 12 декември 2017 г., от 9 януари до 12 юни 2018 г. и на 17 и 24 юли 2018 г. - сезон X.
От 11 септември 2018 г. до 2 юли 2019 г. - сезон XI.
От 10 септември 2019 г. до 28 юли 2020 г. - сезон XII.
От 15 септември 2020 г. до 27 юли 2021 г. - сезон XIII.
От 14 септември 2021 г. - сезон XIV.