EBF Събеседник

EBF Събеседник представя интервюта с представители на бизнеса и
властта по актуални теми. Гости са както успели бизнесмени и
ръководители на доказали се български и международни компании, така и
представители на изпълнителната и местната власт, финансовите
институции и неправителствените организации. Целта е от една страна да се представи лицето на българския бизнес, а от друга - да се информират бизнессредите за новостите в българското законодателство, данъчната политика, кандидатстването за средства от европейските структурни фондове и възможностите за подпомагане на малките и средни
предприятия.

ИЗБРАНО