Храмове на българската памет

Документална поредица. Българските земи поради особеното си географско положение в стика между Европа и Азия са били заселени от най-дълбока древност до наши дни. Плодородните равнини, богатите с гори и руди планини, удобните морски, речни и сухоземни пътища са привличали много заселници. Всъщност всички големи цивилизации оплодили историята на европейския континент са си дали среща тук. Те са оставили и стотици хиляди паметници. Това са паметниците на праисторическата цивилизация, паметниците на древно-гръцката цивилизация, на древнотракийската, на римската, византийската, ислямската и разбира се българската. Българите знаят някои от тези паметници ... по-скоро тези, които са в ранг листата на световното културно наследство Праисторическото съкровище от Варна, несебърските църкви, рисуваните созополски вази, боянската черква, рилския манастир, бачковския манастир, развалините на Плиска, Мадара, Преслав, Велико Търново, но освен тези паметници в българските земи има още стоци хиляди паметници, които българите не познават или знаят малко зная тях.