Кариера

Публицистично предаване, което специализирано разглежда проблемите на мениджмънта и консултантския бизнес у нас и в чужбина, както и възможностите за професионална реализация. ”Кариера” е ориентирано към проблемите на мениджърите, предприемачите и фирмената култура.

Целта на предаването е да вникне в атмосферата на офиса и да покаже, че там работят не анонимни хора, а Делови личности със свой етичен кодекс. Затова “Кариера” се самоопределя като предаване за офиса и хората в бизнеса.

За предаването е важен не бизнесът “отвън” (което е приоритет на икономическите предавания), а бизнесът “отвътре” - като среда на човешки отношения, движена от реални хора с амбиции за професионален успех. Затова партньори и участници на предаването са мениджъри на ръководни позиции, бизнеслидери, а също и служители на големи компании и специалисти в сферата на консултантския бизнес и фирмената култура.