Тази събота и неделя

Уикенд сутрешен блок.
Водещи: Евгения Марчева (събота) и Мария Цънцарова (неделя), от сезон 6.
Ководещи, лайфстайл сегменти: Диана Любенова (събота) и Петя Дикова (неделя), от сезон 6.

Продължение на предаванията "Тази събота" (от сезон 6) и "Тази неделя" (от сезон 7).

Фейсбук: facebook.com/tazisabotainedelya/ (първоначално facebook.com/tazisabotaitazinedelya/)

Ководещ до 30.12.2018 г.: Мариана Векилска.
Други водещи: Евгения Марчева, Диана Любенова и Александра Кръстева (сезони 3 и 4, от 05.01.2019 г. до 25 юли 2021 г.).
Водещ на кулинарната рубрика "В кухнята на Симона" - Симона Загорова (от януари 2022 г., 10 мин. от 11:30 ч. в "Тази неделя")

От 11 март до 30 юли 2017 г. по bTV (сезон I).
От 9 септември 2017 г. до 22 юли 2018 г. - сезон II.
От 8 септември 2018 г. до 28 юли 2019 г. - сезон III.
От 7 септември 2019 г. - сезон IV.
От 5 септември 2020 г. до 25 юли 2021 г. - сезон V.
От 11 септември 2021 г. - сезон VI.