Феномени

Интерактивно предаване с консултации за бъдещето и за психоенергии, продуцирано от "Mobile Broomstick".

Платена телефонна услуга.

По Фен ТВ.
До 24 февруари 20176 г. и по Фен Фолк ТВ.