Библиотеката

Авторско предаване (30-минутно в сезони 1 и 2, едночасово от сезон 3), форум за литература и книжна култура.
Автори и водещи - Анна Ангелова (от 01.02.2021 г.), Андрей Захариев, Георги Ангелов (от септември 2015 г.), Георги Тенев (от 2006 г.), Николай Колев, Надежда Московска. Режисьор - Еленко Касалийски.

Участници, коментатори и критици създават чрез ангажиран и динамичен диалог съвременна картина на процесите в българското книгоиздаване. Към това се добавят и акценти от книжните пазари по света.

Постоянна тема е връзката между публичност и словесност, авторство и морал, литература и критика на обществения живот.

Рубрики на предаването:
“Нови книги”
“Свобода на словото и цензура”
“Цитат на броя”
“Литература и политика”
“Литература и морал”
“Текстове и религии”.

От сезон II:
Актуален дебат, както и представяне на премиери на книги или събития, свързани с литературния живот у нас - конкурси, награди, кампании, фестивали, панаири на книгата, четения. Сблъсък на мнения, провокирани от литературата, представяне на данни за най-четените и търсени книги в книжарниците и интернет.

Постоянни рубрики:
- «Книга на седмицата»,
- събития на книжния пазар у нас и в чужбина,
- книги, представени в 60 секунди от читателя,
- премиери и събития, дебюти.

Предаването разчита на интерактивност по време на излъчване в пряк чат във Фейсбук. Целта е зрителите да бъдат привлечени активно в дебатите както от екрана, така и в интернета. Задават се въпроси към тях, като един от участниците получава като награда популярна книга.

Контакт - (02) 814 2445, е-mail: bib@bnt.bg
Фейсбук: facebook.com/bibliotekata.bnt/

От 2006 г. по Канал 1.
От 2 юни 2012 г. до 18 юли 2013 г. (вкл. модул "Денят започва в библиотеката" в четвъртък предиобед) по БНТ1.

От 19 септември до 19 декември 2015 г. и от 9 януари до 4 юни 2016 г. - сезон I (събота от 09:00 ч.).
От 17 септември 2016 г. до 1 юли 2017 г. - сезон II (събота от 10:00 ч.).
От 23 септември 2017 г. до 9 юни 2018 г. - сезон III.
От 16 септември 2018 г. - сезон IV (събота от 14 ч.).
От 15 септември 2019 г. - сезон V (неделя в 13 ч.), водещ Николай Колев, ководещ Надежда Московска.
От септември 2020 г. - сезон VI (от 1 февруари 2021 г. - понеделник 23:30 ч.), водещ Анна Ангелова.
От 12 септември 2021 г. - сезон VII (неделя, 15:30 ч.).