Заедно

Предаването 'Заедно' се излъчва през сряда и е с продължителност 30 минути.

Седмично телевизионно предаване, което отразява проблемите, културните и етническите особености на различните традиционни малцинства в България. Отделните предавания са изградени на документален принцип, който дава възможност на представителите на различните етно-религиозни групи да говорят за себе си, така както предписват и европейските стандарти за обществени медии. Акцент във филмите се поставя и върху темата за съжителството между различните общности у нас.

Екипът на предаването "Заедно" смята, че е не само необходимо, но и задължително да се говори за всичко това, именно днес, когато търпимостта и толерантността към различните от нас е изпитание.