Видимо и невидимо

Широк кръг от теми с гости и анализи по актуални теми за измеренията на свободата. Автор и водещ - Калин Манолов.

От сезон 5 предаването разширява обхвата на темите си към политиката, обществото, културата, философията, религията и всички останали елементи на свободата. Целта му е да бъде полезно за всички зрители, които искат да подобрят качеството на живота си чрез разумни избори и решения.
От 14 февруари 2016 - рубрика „Страшния морален съд“: съдебно жури в състав икономист, артист и философ издава присъди за събития, изявления и оценки от изминалата седмица.

В първите 4 сезона - специализирано предаване за макроикономика, в което гостите са призвани да развенчават антипазарните митове (Предаването се бори с икономическия популизъм и разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Дискусии, анализи и коментари, които имат мисията да обясняват на достъпен език основните икономически категории, да хвърлят критичен поглед върху стопанските процеси).
От 17 ноември 2013 г. - рубрика "Социализмите на ХХ век".
От 26 януари 2014 г. - рубрика "Всесилните икономически национализми".

От 11 септември 2011 г. по България Он Ер.
До 24 юни 2015 г. - сезон IV.
От 27 септември 2015 г. - сезон V.
От есен 2016 г. - сезон VI.