Вяра и общество

60-минутно магазинно предаване с амбицията да представи православието като част от съвременната ни култура. Автор и водещ - Горан Благоев.

Православието в исторически и съвременен план може да бъде открито във всички аспекти на обществения живот; то е онова православие, което по думите на акад. Д.С.Лихачов изгражда “българската държава на духа”. Затова и акцентът е върху двете страни на духовността, които са немислими една без друга – вярата и обществото.

Зрителите имат възможност директно в ефир да задават въпроси, както и да споделят мнението си по дискутираните теми. Те сет обявяват предварително още в сряда или четвъртък.

Рубриката „Неделно евангелие” се излъчва самостоятелно. Целта й е да помага на тези, които се подготвят за неделна литургия.

Контакти: (02) 814 21 75, e-mail: viara@bnt.bg
Фейсбук: facebook.com/viarabnt

От 4 декември 2005 г. по Канал 1.
До 30 юни 2012 г. по БНТ1 (сезон VII, събота от 08:00 ч.).
От 21 юли 2012 г. до 29 юни 2013 г. - сезон VIII (събота от 17 ч.).
От 14 септември 2013 г. до 7 юни 2014 г. - сезон IX.
От 13 септември 2014 г. до 27 юни 2015 г. - сезон X.
От 12 септември до 26 декември 2015 г. и от 9 януари до 4 юни 2016 г. - сезон XI.
От 17 септември 2016 г. до 24 юни 2017 г. - сезон XII.
От 23 септември 2017 г. до 9 юни 2018 г. - сезон XIII.
От 15 септември 2018 г. до 15 юни 2019 г. - сезон XIV (събота от 14 ч.).
От 14 септември 2019 г. - сезон XV.