Дестинация България

Туристическо предаване - своеобразен телевизионен туристически навигатор.
Екип: Светлана Гюргенова, Добрин Кръстев, Атанас Митев, Жоро Нанов, Албена Димитрова, Анушка Енева.

То е за тези, които не само са склонни да пътешестват, а биха желали да задоволят разностранните си познавателни интереси и да осмислят своето пътуване с нови познания и образователна информация.

Базирайки на 100-те Национални туристически обекта, поредицата предоставs информация и за други дестинации от местна, национална и туристическа величина, за да насочи туристите към най-удачния избор за приятна и полезна, макар и краткосрочна почивка.
Това са културно-исторически музеи, къщи-музеи на възрожденци и обществено-значими личности, археологически музеи (тракийски гробници, крепости, разкопки), архитектурни паметници (обществени сгради и къщи).

Предаването обръща специално внимание на бита и културата на българина в съответните региони, пресъздаване на автентични народни обичаи и местни празници от национално значение. Така поредицата ще образова аудиторията по развлекателен начин, като успоредно с това гради национално самочувствие.

Уеб сайт: destination-bg.tv

По TV+.

ИЗБРАНО