EBF Тема

Разширен репортаж от най-интересното събитие за деня.
EBF Тема предлага на зрителите по-обширно представяне на събитията от деня. Темата има за цел да предостави по-подробна информация по
ключови теми, дискутирани в общественото пространство в момента, които засягат конкретно представителите на бизнеса и общините.

Представят се гледните точки на институциите, браншовите организации,
неправителствените организации по актуални теми от деня, засягащи
българската икономика и проблемите пред българския бизнес.

По телевизия EBF.

ИЗБРАНО