Визита

Седмично предаване за туризъм, култура и традиции. Водещ - Николай Луканов.

Да пътуваш и посещаваш различни и интересни места у нас или в чужбина е може би най-голямата инвестиция, която човек може да направи за и със себе си. Запознаването с историята и културата на дадена страна, с нейното териториално, политическо и административно устройство, обогатява и те кара, вглеждайки се в миналото, да погледнеш смело напред в бъдещето, да оцениш това, което е било, за да повярваш в това, което ще се случи.

До 3 февруари 2012 г. по TV1.