Канал Da Vinci представя „Гении на древния свят“

13 август 2019 | 13:49 Дачев
Този месец канал Da Vinci ще представи Буда, Конфуций и Сократ - трима велики мъже, отдалечени на хиляди мили един от друг, показали радикално нови начини на мислене в продължение на едно столетие. 
 
Това бележи един период на безпрецедентно интелектуално развитие, променило завинаги начина, по който гледаме на себе си. Вместо да бъдат пионки, оставени на милостта на боговете и природата, от този момент нататък хората са започнали да възприемат логическото разсъждение и един по-рационален начин на мислене.
 
В “Гении на древния свят“ историкът Бетани Хюс изследва идеите на тези ранни философи. Докато пътува до древни градове в Индия, Гърция и Китай и интервюира специалисти в областта на будизма, класическата философия и конфуцианството, по своя увлекателен начин тя ни показва отблизо света, в който те живеят и как той е оформил начина им на мислене. Тяхното влияние е живо до днес и приносът им продължава да оказва влияние върху нашия живот.
 
Част I - "Буда": 18 август 2019, неделя, 23:00 ч.
Буда се скитал неуморно из северната част на Индия в опит да се намери големия смисъл на живота. Заключенията, до които достигнал и ученията, които проповядвал оказали голямо влияние по света. Дали неговите универсални идеи са предвестник на съвременния глобализъм?
 
Част II - "Конфуций": 25 август, неделя, 23:00 ч.
Роден в епоха, когато гражданската война е норма, Конфуций развива система на колективна и индивидуална етика, целяща да преодолее обществените и персонални сблъсъци около него. Как точно е намерил практическите отговори в борбата за по-удовлетворяващ живот?
 
Част III - "Сократ": 1 септември, неделя, 23:00 ч.
Сократ развива изучаването на етиката и морала и ни дава основните понятия за разбирането на света. Въпреки че е увековечен в творбите на своите последователи, той остава загадъчен философ, който не е оставил нищо написано.