„Вкусът на България“ от събота: Върбово, Осиково, Гела