„Фермата“ стартира на 3 септември с досегашни победители