„Великият понеделник“ за 10-о лято по Kino Nova - от 27 юни