”Вяра и общество” в Международната седмица на брака