Агромаркет

Предаване с актуална информация за състоянието, тенденциите и новостите в селското стопанство. Продукция на "Агромедия Груп" ЕООД.

Приоритетно е фокусирането на съвременните и ефективни форми за успешно развиване на растениевъдство и животновъдство.

Основна цел е да се покажат добрите практики във всеки сектор от селското стопанство, да се видят нововъведенията в механизацията и оборудването, да се представи нормативната уредба в българското и европейското законодателство.

Предаването е изцяло с рекламна насоченост, за улесняване на производствените процеси  в земеделието.
Търсят се експертни оценки по коментираните въпроси, събират се мнения и опит на фермерите, дава си поле за изява и на научната мисъл в областта на земеделието.

Уеб сайт: http://www.agromarket-tv.bg/

От 2008 г. до 10 януари 2014 г. по ТВ Европа.
От 22 февруари 2014 г. по Агро ТВ.