Агрофорум

Предаване с актуална информация за състоянието, тенденциите и новостите в селското стопанство. Водещ - Светла Стефанова.

Приоритетно е фокусирането на съвременните и ефективни форми за успешно развиване на растениевъдство и животновъдство. „Агрофорум” е в помощ на всеки, който иска да се информира и да приложи в работата си най-новите научни постижения в селското стопанство.

Основна цел е да се покажат добрите практики във всеки сектор от селското стопанство, да се видят нововъведенията в механизацията и оборудването, да се представи нормативната уредба в българското и европейското законодателство. “Агрофорум” търси експертни оценки по коментираните въпроси, позовава се на мнението и опита на фермерите, дава поле за изява и на научната мисъл в областта на земеделието.

Предаването представлява интерес и за по-широк кръг от зрители, нуждаещи се от съвети за малките си лични стопанства.

Излъчва се по Европа, Евроком (до 1 декември 2013 г.) и по TV1 (до 22 октомври 2012 г.).

От 4 януари 2014 г. по bTV.
От 22 февруари 2014 г. по Агро ТВ.