Светът е 7

Седмично предаване за информация, коментар и анализ на международната политика. Водещи: Евгения Атанасова-Тенева и Йоана Левиева-Сойър. Продуцент: Йоана Левиева-Сойър.

Анализират се събитията и тенденциите, случващи се на седемте континента. Търсят връзките между тях, както и мястото на България и нейната позиция.

Зрителите научават любопитни аспекти от света и живота на хората в условията на динамична глобализация, за които не знаем достатъчно. Веднъж месечно - проблемите на Европа през погледа на нейните граждани.

В първото издание: различни гледни точки към кризата в Украйна.

От 30 януари до 26 юни 2015 г. по БНТ1.
От 27 ноември до 18 декември 2015 г. и от 29 януари до 29 юли 2016 г. - сезон II.
От 16 септември 2016 г. до 28 юли 2017 г. - сезон III.
От 29 септември 2017 г. до 30 март 2018 г. - сезон IV.

От 31 януари 2015 г. и по БНТ Свят (повторения).