Демонът на империята

За филма

Държава: България
Година: 1971
Жанрове: Драма

Режисьор: Вили Цанков

В ролите: Илия Добрев, Георги Черкелов, Георги Калоянчев, Иванка Димитрова, Георги Русев, Никола Тодев, Коста Цонев, Михаил михайлов, Руси Чанев, Наум Шопов, Виолета Гиндева, Васил Попов, Хирсто Иванов, Петър Слабакв, Джоко Росич, Димитър Бочев, Антон Горчев и др.


Неуловимият демон на турската империя - Васил Левси. Трудният път на българския народ към жадуваната свобода! 10-сериен телевизионен филм, историческа драма по романа на Стефан Дичев.

Втората половина на ХІХ век. България е под турско робство. За да извоюват свободата на отечеството си, българи-емигранти
в Румъния основават революционен комитет. Един от членовете му е Васил Левски - Дякона, както българите наричат Апостола на свободата, а турците - Джингиби (Неуловимия Дякон).

Епизод 1. Посрещане:
Ибрахим бей е внедрил свой човек в печатницата в Букурещ, който го е уведомил, че Левски е тръгнал към Гюргево и ще пристигне в Русчук. Хората на бея са се качили на парахода в Гюргево и наблюдават пътниците. Левски се представя за доктор и разговаря приятелски с Ибрахим бей. На митницита в Русчук внимателно проверяват багажа на пътниците. Докторът от Букурещ носи в двете си чанти вилици и лъжици. В едната от чантите Левски пренася уставът на организацията, но при прроверката ловко я подменя с другата. Един от заптиетата е видял подмяната на чантите и проследява Левски до къщата на баба Тонка, където той се укрива. Скоро Ибрахим бей пристига с отряда си и извършва обиск, но от Левски няма и следа. В тъмнината той се е преоблякъл като турчин и се е присъединил към отряда. Той е научил името на шпионина в Букурещ и е издал смъртната му присъда.

Епизод 2. Сватба:
Ибрахим бей получава нареждане да сформира oтряд от 25 души, за да преследва докато хване държавния престъпник Джингиби. Издадена е заповед за задържане на всички пришълци в района. Левски търси убежище в едно село при бащата на негов приятел от Влашко, който за малко не го предава. Но синът му Славей е предан на делото и вечерта в къщата им се събира тайният революционен комитет. Сред присъстващите има човек, когото никой не е канил. Левски го вижда, че е страхливец, удря му плесница и му казва: Аз съм Левски. Иди ме предай! Левски разказва на хората как трябва да се работи за освобождението. Ненадейно идват турци. Събралите се хора веднага инсценират годеж - дъщерята на стопанина сяда до мнимия си годеник - Левски. Засвирва гайда. След като турците си отиват, членовете на комитета се заклеват в евангелието, в честта си и в Отечеството, че ще пазят тайната на своето съзаклятничество.

От 11 февруари 2013 г. по БНТ2.
От 17 юли 2017 г по БНТ1.