FOX CrimeПетък 01.07
 Петък, 01 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

05.15 Честни измамници - четвърти сезон, еп. 7
06.00 Съдружници по неволя - втори сезон, еп. 3
06.50 Военна прокуратура - втори сезон, еп. 14
07.50 Честни измамници - четвърти сезон, еп. 7
08.45 Военни престъпления: Лос Анджелис - трети сезон, еп. 16
09.40 Отец Браун - първи сезон, еп. 7
10.40 Убийства в Рая - втори сезон, еп. 8
11.45 Полицаите от Чикаго, еп. 8
12.40 Отдел "Разследване" - осми сезон, еп. 8
13.50 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 1
14.45 Разследванe на пожари - сериал, еп. 2
15.10 Честни измамници - четвърти сезон, еп. 8
16.05 Военна прокуратура - втори сезон, еп. 15
17.00 Такси: Бруклин - първи сезон, еп. 3
18.00 Полицаите от Чикаго, еп. 9
18.55 Отдел "Разследване" - осми сезон, еп. 9
20.00 Военни престъпления: Лос Анджелис - трети сезон, еп. 17
20.55 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 1
22.00 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 2
23.00 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 21
23.55 Такси: Бруклин - първи сезон, еп. 3
00.50 Полицаите от Чикаго, еп. 9
01.45 Отдел "Разследване" - осми сезон, еп. 9
02.50 Отец Браун - първи сезон, еп. 7
03.40 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 21
04.25 Съдружници по неволя - втори сезон, еп. 3