FOX CrimeНеделя 21.01
 Неделя, 21 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

05.05 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 4
06.00 Безследно изчезнали - трети сезон, еп. 18
06.45 Безследно изчезнали - трети сезон, еп. 19
07.45 Спасителен полет - втори сезон, еп. 9
08.15 Шерлок - първи сезон, еп. 1
10.15 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 4
11.25 Гранчестър - трети сезон, еп. 4
12.20 Гранчестър - трети сезон, еп. 5
13.15 Шерлок - първи сезон, еп. 2
15.15 Убийства в Рая - четвърти сезон, еп. 1
16.20 Елементарно, Уотсън - трети сезон, еп. 4
17.15 Елементарно, Уотсън - трети сезон, еп. 5
18.10 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 5
19.15 Безследно изчезнали - трети сезон, еп. 18
20.05 Безследно изчезнали - трети сезон, еп. 19
21.00 Бул - първи сезон, еп. 20
21.55 Престъпни намерения - тринадесети сезон, еп. 2
22.50 Убийства в Рая - четвърти сезон, еп. 1
23.55 Извън играта - първи сезон, еп. 3
00.50 Извън играта - първи сезон, еп. 4
01.45 Елементарно, Уотсън - трети сезон, еп. 4
02.25 Елементарно, Уотсън - трети сезон, еп. 5
03.10 Извън играта - първи сезон, еп. 3
03.55 Извън играта - първи сезон, еп. 4
04.40 Спасителен полет - втори сезон, еп. 10