Diema FamilyСъбота 24.03
 Събота, 24 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

06.00 "Малката булка" - сериен филм
09.30 "Великолепният век" - сериен филм, сезон 1, 2 епизода
11.30 "Без багаж" - предаване за туризъм
12.00 "Сватбена суматоха" (премиера) - романтична комедия с уч. на Ребека Имануел, Кристоф М. Орт, Леа Рукпаул, Жана Жули Килка и др.
14.00 "Обещаната булка" - романтичен филм с уч. на Йохен Шроп, Неле Кипер, Денис Цих, Пеер Йегер и др.
16.00 "Медици" - сериал, сезон 4
17.00 "Стая 309" (премиера) - сериал, 3 епизода
20.00 "Корабът на мечтите: Канада" - романтичен филм с уч. на Хайди Келер, Ники Вилдер, Йохен Хорст, Карстен Шпек и др.
22.00 "Обещаната булка" - романтичен филм с уч. на Йохен Шроп, Неле Кипер, Денис Цих, Пеер Йегер и др. /п/
00.00 "Сватбена суматоха" - романтична комедия с уч. на Ребека Имануел, Кристоф М. Орт, Леа Рукпаул, Жана Жули Килка и др. /п/
02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Корабът на мечтите: Канада" - романтичен филм с уч. на Хайди Келер, Ники Вилдер, Йохен Хорст, Карстен Шпек и др. /п/