FOX LifeПетък 29.04
 Петък, 29 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

05.15 Сватовница за милиони - втори сезон, еп. 2
06.00 Поднови или продай - риалити, еп. 25
06.30 Сватовница за милиони - втори сезон, еп. 3
07.20 Декоратори за милион долара - първи сезон, еп. 4
08.15 Жертви на модата - десети сезон, еп. 6
09.10 Шепот от отвъдното - втори сезон, еп. 20
10.05 Шепот от отвъдното - втори сезон, еп. 21
11.00 Съпруга-трофей - първи сезон, еп. 18
11.30 Анатомията на Грей - дванадесети сезон, еп. 15
12.25 Нереално - първи сезон, еп. 9
13.15 Тайнствени афери - трети сезон, еп. 6
14.10 Жертви на модата - десети сезон, еп. 7
15.05 Декоратори за милион долара - първи сезон, еп. 4
16.05 Обвързани - седми сезон, еп. 5
16.35 Щастливо разведени - трети сезон, еп. 5
17.05 Шепот от отвъдното - втори сезон, еп. 22
18.00 Шепот от отвъдното - трети сезон, еп. 1
19.00 Съпруга-трофей - първи сезон, еп. 18
19.25 Парченца живот - първи сезон, еп. 13
20.00 Малки сладки лъжкини - втори сезон, еп. 20
21.00 Връзки - втори сезон, еп. 4
22.00 Скандал - пети сезон, еп. 16
22.55 Обвързани - седми сезон, еп. 6
23.25 Щастливо разведени - трети сезон, еп. 6
23.55 Съпруга-трофей - първи сезон, еп. 19
00.25 Парченца живот - втори сезон, еп. 1
00.55 Тайнствени афери - трети сезон, еп. 7
01.45 Поднови или продай - риалити, еп. 25
02.10 Малки сладки лъжкини - втори сезон, еп. 20
03.00 Сватовница за милиони - втори сезон, еп. 3
03.50 Декоратори за милион долара - първи сезон, еп. 5
04.35 Скандал - трети сезон, еп. 13