Cartoon NetworkПетък 23.03
 Петък, 23 ДНЕВНА СЕДМИЧНА

05.00 Анджело е върхът
05.10 Анджело е върхът
05.25 Анджело е върхът
05.35 Анджело е върхът
05.50 Невероятният свят на Гъмбол
06.00 Невероятният свят на Гъмбол
06.11 Невероятният свят на Гъмбол
06.25 Невероятният свят на Гъмбол
06.36 Невероятният свят на Гъмбол
06.50 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
07.10 NEXO KNIGHTS
07.35 Малки Титани: В готовност
07.44 Малки Титани: В готовност
08.00 Малки Титани: В готовност
08.10 Малки Титани: В готовност
08.25 Реактивните момичета
08.36 Реактивните момичета
08.50 Могъщите Магимечове
09.00 Могъщите Магимечове
09.15 Бен 10
09.26 Бен 10
09.36 Бен 10
09.50 ОК, Кей О! Да бъдем герои
10.00 ОК, Кей О! Да бъдем герои
10.10 The Happos Family
10.20 Невероятният свят на Гъмбол
10.31 Невероятният свят на Гъмбол
10.50 Облачно с кюфтета
11.01 Облачно с кюфтета
11.15 Ние, мечоците
11.25 Ние, мечоците
11.35 Ние, мечоците
11.50 Време за приключения
12.00 Време за приключения
12.10 Време за приключения
12.25 Малки Титани: В готовност
12.37 Малки Титани: В готовност
12.46 Малки Титани: В готовност
12.56 Малки Титани: В готовност
13.15 Могъщите Магимечове
13.25 Могъщите Магимечове
13.40 Могъщите Магимечове
13.50 Могъщите Магимечове
14.05 Облачно с кюфтета
14.15 Облачно с кюфтета
14.30 Облачно с кюфтета
14.39 Облачно с кюфтета
14.50 The Happos Family
15.00 Време за приключения
15.10 Време за приключения
15.20 Време за приключения
15.35 Невероятният свят на Гъмбол
15.45 Невероятният свят на Гъмбол
16.00 Невероятният свят на Гъмбол
16.20 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
16.45 ОК, Кей О! Да бъдем герои
16.55 ОК, Кей О! Да бъдем герои
17.10 Бен 10
17.20 Бен 10
17.35 Малки Титани: В готовност
17.47 Малки Титани: В готовност
17.57 Малки Титани: В готовност
18.07 Малки Титани: В готовност
18.16 Малки Титани: В готовност
18.35 Могъщите Магимечове
18.45 Могъщите Магимечове
19.00 Невероятният свят на Гъмбол
19.11 Невероятният свят на Гъмбол
19.22 Невероятният свят на Гъмбол
19.40 Невероятният свят на Гъмбол
19.50 Невероятният свят на Гъмбол
20.05 Облачно с кюфтета
20.16 Облачно с кюфтета
20.30 Реактивните момичета
20.41 Реактивните момичета
20.55 Малки Титани: В готовност
21.04 Малки Титани: В готовност
21.20 Малки Титани: В готовност
21.29 Малки Титани: В готовност
21.45 Чичо Дядко
21.55 Чичо Дядко
22.10 Време за приключения
22.20 Време за приключения
22.35 Парк шоу
22.45 Парк шоу
23.00 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
23.25 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
23.45 Шаолински хроники
00.10 Шаолински хроники
00.30 Кунг фу пилета
00.52 Кунг фу пилета
01.15 Невероятният свят на Гъмбол
01.26 Невероятният свят на Гъмбол
01.40 Невероятният свят на Гъмбол
01.51 Невероятният свят на Гъмбол
02.05 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
02.30 Нинджаго: Майсторите на Спинджицу
02.50 Анджело е върхът
03.00 Анджело е върхът
03.11 Анджело е върхът
03.25 Невероятният свят на Гъмбол
03.36 Невероятният свят на Гъмбол
03.47 Невероятният свят на Гъмбол
03.58 Невероятният свят на Гъмбол
04.10 Кунг фу пилета
04.32 Кунг фу пилета