История.bg (понеделник, БНТ1)

18 юни 2017 | 01:06 Дачев
По повод 135 години от рождението на Георги Димитров (18/30 юни 1882 г.) - разговор за Димитровската конституция (декември 1947 - май 1971 г.).

Събитията, довели до премахването на Търновската конституция, обявяването на България за народна република - премахването на монархията - и приемането на новата конституция, копие на съветската от 1936 г.